+90 212 227 4480

sem-misyon

Öncelikle, Galatasaray Üniversitesi' nde,  lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenlemek ve bu şekilde üniversitemizin, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitimlerimizde teori ile uygulamayı birleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi ve beceri kazandırmak ve Galatasaray Üniversitesi’nin etik kurallarına bağlı kalarak Galatasaray Üniversitesi’nin kalite ve standartlarını korumaktır.