+90 212 227 4480

Sertifika Programları

SAĞLIK İLETİŞİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programı Amacı
21.yy.ın kamu sağlığı sorunları ile mücadelede ‘sağlık iletişimi’ gün geçtikçe daha fazla önem kazanan bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Sağlığın geliştirilmesi, kişilerin ve toplumun sağlıkla ilgili kararları üzerinde etkili olmak ve bilgilendirmek için iletişim stratejilerinin incelenmesi ve kullanımı olarak tanımlanabilen ‘sağlık iletişimi’, kamu yararının esas alındığı etik uygulamalara ihtiyaç göstermektedir. Program, sağlık iletişimi disiplininin nitelikli ve donanımlı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamayı hedeflemekte; bu amaçla kitle iletişimi ve kişilerarası iletişim boyutlarında kapsamlı bir içerik sunmaktadır.

İçeriği
  • Sağlık İletişimi Disiplini ve Medya
  • Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Politikaları
  • Sağlık Kurumlarında Kurumsal İletişim
  • İkna Edici İletişim
  • Kadın Bedenine Şiddetin Medyada Temsili
  • Medya Etki Araş. ve Sağlık Haberlerinin Çerçeveleri
  • Uygulamalı Sağlık Haberciliği
  • Kişilerarası İletişim ve Sağlık
  • Popüler Kültür, Şiddet ve Kamusal Sağlık
  • Web’de Sağlık İletişimi

Hedef Kitlesi
Kamu, özel sektör ve STK’larda çalışmakta olan sağlık profesyonelleri, tıp uzmanları, sağlık habercileri, sağlık iletişimi alanında uzmanlaşmak isteyen sosyal bilimciler.

Süresi
60 Saat
Bilgi veya Başvuru Talep Formu

Merhaba değerli ziyaretçimiz, Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - SAĞLIK İLETİŞİMİ SERTİFİKA PROGRAMI için dolduracağınız form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içerisinde cevaplamış olmayı planlıyoruz.