+90 212 227 4480

Sertifika Programları

KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Amacı
Diplomasiye yeni bir boyut getiren kamu diplomasisi, uluslararası ilişkilere iletişim disiplinini dâhil etmiştir. Kamu diplomasisi, uluslararası sistemdeki aktörlerin, kamuoyları oluşturmasında ve itibar ve algıların yönetilmesine katkıda bulunur.

İçeriği

 • Küreselleşme ve Sert Güç, Yumuşak Güç ve Akıllı Güç
 • Kamu Diplomasisi Kuram ve Uygulamaları
 • Dış Politikada Karar Alma Süreçleri
 • Türk Dış Politikasında Kullanılan Unsurlar ve Araçlar
 • Stratejik İletişim Yönetimi
 • Türk Siyasal Yaşamında Genel Dengeler
 • Siyasal İletişim ve Kamuoyu Araştırmaları
 • ABD’de Kamu Diplomasisi
 • İkna Stratejileri
 • Kamu Diplomasisinde Ekonomik Dengeler
 • Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Uygulamaları

Hedef Kitlesi
Uluslararası İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler, Medya ve Siyaset Bilimi ile ilgilenen akademisyenler, uygulamacılar, Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışanlar ve öğrenciler.

Süresi
60 Saat
Bilgi veya Başvuru Talep Formu