+90 212 227 4480

Sertifika Programları

UYGULAMALI PAZARLAMA ARAŞTIRMASI SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Amacı
Uygulamalı pazarlama araştırması sertifika programı; türkiye araştırmacılar derneği ve galatasaray üniversitesi’nin ortak girişimi olarak hayata geçirilmiştir. Proje sektör-üniversite işbirliği açısından örnek bir model olarak tanımlanabilir. Programın amacı, araştırma sektörün insan kaynakları açısından ihtiyaç duyduğu başlangıç seviyesindeki işgücü için kaynak sağlamak, sektöre adım atacak adayların temel kavramları ve iş süreçlerini bilerek işe alınabilmesi imkânını oluşturmaktır.

Ayrıca üniversite – iş dünyası işbirliği açısından pazar araştırması sektörü adına önemli bir adımın atılmış olması sektörün ihtiyaç duyduğu dönemsel stajyer konumundaki öğrencilerin temel kavramları ve iş süreçlerini bilerek şirketlere alınmasını ve adayların standart sürelerin dışında daha uzun süreli istihdam edilebilmelerinin sağlayacaktır.

İçeriği
  • Giriş - Sektöre / Araştırmaya Genel Bakış
  • Genel Çerçevesi ile Araştırma Türleri / Modeli Belirlemede Genel Kriterler
Tüm Ayrımlar Bazında Araştırma Türleri
Kantitatif Araştırmaya Giriş
Kalitatif Araştırmaya Giriş / Görüşme Rehberi
Kalitatif Araştırma Uygulamaları (Bü Kalitatif Stüdyo)
Paneller
  • Amaçlarına / Konularına Göre Araştırma Türleri
Pazarı Anlamaya Yönelik Araştırmalar
Marka Araştırmaları
Ürün Araştırmaları
İletişim Araştırmaları
Kurumsal İtibar Araştırmaları
Alışveriş Araştırmaları
Memnuniyet Araştırmaları (Müşteri , Çalışan, Bayii vb)
  • Genel Çerçevesi ile Araştırma Süreçleri
Tam Sayım Örnekleme Teorisi / Örneklem Seçimi ve Uygulamalar
Brief Alma Çözümleme
Modelleme ve Teklif Hazırlama
Brief ve Teklif Uygulaması
Soru Formu Hazırlama
Soru Formu Oluşturma Uygulamaları
Saha Çalışmaları ve Saha Uygulamaları
  • Veri İşleme /Analiz ve Raporlama Süreçleri
Saha Çalışmaları Sonrası veri İşleme Süreçleri
Tablo Okuma ve Yorumlama
İstatistik Testler ve Temel İstatistiki Analizler
İleri istatistik Analizler
Raporlama ve Sunum Uygulamaları
  • Katma Değeri Yüksek Bilgi Üretme
Rakalardan veriye / Bilgiye Dönüşüm
Bilginin Aksiyona Dönüştürülmesi

Hedef Kitlesi
Program Galatasaray Üniversitesi son sınıf öğrencilerine , araştırma şirketi çalışanlarına ve en az üniversite mezunu olan tüm katılımcılara açıktır.


Süresi
68 Saat
Bilgi veya Başvuru Talep Formu