+90 212 227 4480

Sertifika Programları

TURQUALITY UZMANLIK PROGRAMI
Programın Amacı
21. Yüzyılın küresel pazarlarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve verimli bir malzeme ve para akış sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle şirketler için kalite sistemlerinin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Progroup ile ortak olarak önermiş olduğumuz programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin kalite alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

İçeriği
  • Stratejik Planlama ve Kurumsal Yönetim
  • Finansal Performans
  • Marka Performansı
  • Yeni Ürün Geliştirme
  • Pazarlama Satış Yönetimi
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Bilgi Sistemleri
  • Vaka Çalışması
Hedef Kitlesi
Üst ve Orta düzey yöneticiler, sistem analistleri ve çeşitli sektörlerde çalışan lisans mezunları.

Süresi
102 Saat
Bilgi veya Başvuru Talep Formu

Merhaba değerli ziyaretçimiz, Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - TURQUALITY UZMANLIK PROGRAMI için dolduracağınız form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içerisinde cevaplamış olmayı planlıyoruz.