+90 212 227 4480

Sertifika Programları

MEDYA VE İLETİŞİM STRATEJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Amacı
Programın amacı iş dünyasının farklı alanlarına uyarlanabilen etkili iletişim stratejileri bilgi ve becerisi kazandırmak ve akademik birikimin profesyonel yaşamla ihtiyaç duyulan şekliyle sentezini yaratmaktır.

İçeriği
 • İletişim ve Kültür
 • Yeni Medya Teknolojileri ve İletişim
 • Medya ve İletişim Araştırmalarında Yeni Yönelimler
 • İnovasyon ve Yaratıcılık
 • Kurumsal Kimlik
 • İtibar Yönetimi
 • İkna Stratejileri
 • Siyasal İletişim Stratejileri
 • Stratejik İletişim Yönetimi
 • Sosyal Medyada Pazarlama
 • Yayımcılık Stratejileri
 • Reklâm Stratejisi Yönetimi

Hedef Kitlesi
Üniversite veya Yüksekokul mezunları

Süresi
66 Saat
Bilgi veya Başvuru Talep Formu