+90 212 227 4480

Sertifika Programları

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Amacı
21. yüzyılın küresel pazarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve etkili iş süreçlerine sahip olmaları gerekmektedir. Şirkete ait tüm iş süreçlerinin başarısı için ise yeni teknolojilerin ve de özellikle bilişim sistemlerinin yönetimi hayati öneme sahiptir.

Bu sertifika programının amacı; Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan yöneticilerin, MIS alanındaki teknik ve yönetsel bilgilerini zenginleştirmek, stratejik düşünme becerilerini artırmak ve liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Programın Hedefleri

MIS programının hedefleri katılımcıların;
 • Bilişim Sistemleri (BS) yönetimi alanındaki yetkinliklerini geliştirmek,
 • BS alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerilerini iyileştirmek,
 • BS'nin iş yönetimine nasıl liderlik yapabileceğini göstermek,
 • BS ile ilgili kapsamlı ve stratejik analiz yapma yeteneklerini güçlendirmek,
 • BS'nin süreçleriyle ilgili vizyonlarını genişletmek,
 • BS alanındaki temel teknik terimlere, en son teknolojilere ve yöntemlere hakimiyetlerini pekiştirmek,
 • Gerçek hayattaki en başarılı uygulamaları teoriyle bağdaştırarak öğrenmelerini sağlamak,
 • Programda öğrenilenleri iş hayatında uygulamaya geçirmek için motivasyonlarını artırmaktır.

İçeriği
Yönetim Bilişim Sistemlerine (MIS) Giriş –3 Saat- Prof. Dr. Temel Öncan - GSÜ
 • Bilişim ve Sistem Kavramları
 • Bilgi Sistemleri (BS) türleri: OIS, TPS, MIS, DSS, Uzman Sistemler ve Bütünleşik BS
 • BS Gelişim Yaşam Döngüsü ve BS fonksiyonları
 • MIS için temel yönetsel yetkinlikler
 • BS'de Stratejik Planlama, Misyon, Vizyon, Amaçlar, Hedefler
 • BS'de Strateji geliştirme (analiz, tasarım ve uygulama) araçları
 • Kondratiev Buluş Dalgaları ve 21. yüzyılın yok edici teknolojileri
 • Bilginin küreselleşmesi ve etkileri
Teknoloji Yönetimi ve AR-GE –3 Saat– Doç. Dr. Çağrı Tolga – GSÜ
 • İnovasyon ve Teknoloji Yönetiminin Temel Kavramları
 • AR-GE ve Yapıları
 • Teknoloji ve Rekabet Gücü
 • Teknoloji Değerleme ve Seçimi
 • Eşdeğerlik Kavramı ve Faiz Hesaplamaları
 • Teknoloji Yatırım Projelerini Değerleme Yöntemleri
 • Teknoloji Yatırımı Performansı
Kurumsal Raporlama –6 Saat– Prof. Dr. İdil Kaya - GSÜ
 • Yıllık Faaliyet Raporları
 • Finansal Raporlama
 • Kurumsal Yönetim Raporları
 • Sosyal Sorumluluk Raporları
 • Sürdürülebilir Büyüme Raporları
 • Entelektüel Sermaye Raporlaması
 • Entegre Raporlama
Bilişim Sistemlerinde Ağlar ve Uygulamaları –6 Saat– Yrd. Doç. Dr. Atay Özgövde – GSÜ
 • Haberleşme Ağlarına Genel Bakış
 • Internet Haberleşmesinin Temelleri
 • Data Haberleşmesi ve Uygulamalar (Dağıtık Sistemler)
 • İşlemci- Sunucu Mimarisi, IoT, NFC
 • Mobil Platformlar
 • Bulut Bilişim (Cloud Computing)
 • Bulut Servis Sağlayıcıları
Organizasyon Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri –6 Saat– Doç. Dr. Emre Alptekin –GSÜ
 • Organizasyon, yönetim ve strateji
 • Bilişim sistemlerinin planlanması ve geliştirilmesi
 • Bilişim sistemlerinde veri kaynaklarının ve bilginin yönetilmesi
 • Karar verme ve karar destek sistemleri
 • Bilişim sistemlerinin stratejik kullanımı
 • Dış kaynak kullanımı, uluslararası bilişim sistemleri
 • Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal sorumluluk
Bilişim Sistemlerinde Kalite, Yazılım Kalitesi –6 Saat– Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şener – GSÜ
 • Kalitenin Tanımı
 • Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Kalite ile İlgili Yönetimsel Kavramlar (Toplam Kalite Yönetimi, Süreç Yönetimi, Sürekli İyileştirme, Kaizen, 6 Sigma, …)
 • Yazılım Kalitesi ve Ölçütleri
 • Yazılım Geliştirme Sürecinde İhtiyaçların Belirlenmesi ve Kullanıcıların Önemi
 • Yazılım Endüstrisinde Müşteri Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Yöntemler
 • Yazılım Endüstrisinde Kalite Güvence Belgeleri
Karar Analizi ve Uygulamaları –6 Saat– Yrd. Doç. Dr. Tuncay Gürbüz – GSÜ
 • Karar Teorisi
 • Fayda Teorisi
 • Karar Destek Sistemleri
 • Veri Yönetimi
 • Model Yönetimi
 • Çok Ölçütlü Karar Verme
 • Karar Destek Sistemleri Tasarımı ve Uygulama Örnekleri
 • Grup Karar Verme
Yazılım Mühendisliği ve İşletmelerde Yazılım Geliştirme Yaklaşımları –6 Saat–
Yrd. Doç. Dr. Gülfem Işıklar Alptekin - GSÜ
 • Yazılım Mühendisliğine Giriş
 • Yazılım Geliştirme Süreci
 • Yazılım Geliştirme Yaklaşımları
 • Yazılım Test Süreci
 • Yazılım Maliyet Tahmini
 • İlgili Vakalar
CRM ve Uygulama Projeleri –3 Saat– Yusuf Tokmakçı – Siemens A.Ş.
 • Temel CRM kavramları
 • CRM nedir?
 • CRM çeşitleri
 • CRM bileşenleri ve temel fonksiyonlar
 • CRM ve analitik (örnek ölçümler)
 • CRM uygulaması alma kararı verirken neler yapmalı?
 • Projeye başlamadan ön hazırlık aşamasında neler yapılmalı?
 • CRM projesine başlangıç – proje tanım dokümanı içeriği
İnsan Kaynakları Yönetimi – 3 Saat – Ela Kulunyar Doğuş Otomotiv (HR Director)
 • İş Kademelendirme
 • Seçme ve Yerleştirme
 • Performans Yönetimi
 • Ücret, Ödüllendirme ve Yan Hak Yönetimi
 • Gelişim Planlama
 • Çalışan Bağlılığı ve İç İletişim
 • Yetenek Yönetimi
ICT ve Satış – 3 Saat – Ali Şir OLGAÇ – Orange Business Services (Gn. Md. Yrd.)
 • Bilişimde Satış / Satınalma süreci
 • Sözleşme Süreci
 • Satınalma şartnamesi (RFP)
 • Teklif ve firma değerlendirme teknikleri
 • İkna ve satış yöntemleri
 • SLA nedir, ne değildir ?
 • Satışçının ajandası
 • Yeni Kurumsal ICT modelleri SMAC / MICS
Bilgi Teknolojileri Yönetişimi – 3 saat – Dr. Şahin AKKARGAN Novabold (Genel Md.)
 • Bilgi Teknolojileri (BT) Yönetişimi Nedir?
 • BT Yönetişim ve BT Yönetim Arasındaki Farklılıklar
 • BT Hizmetlerinin İş Birimleri Tarafından Görünümü
 • Popüler BT Yönetişim Yaklaşımları: ISO38500 ve COBIT5 Nedir?
 • COBIT5 ile BT Strateji ve İş Hedeflerinin Oluşturulması
 • COBIT5’in Kurumlara Uyarlanması
 • COBIT5 Süreçleri Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi
Örgütlerde Bilgi Yönetimi– 3 saat – Doç. Dr. Tunç Bozbura – Bahçeşehir Üniversitesi
 • Örgüt Yönetiminde Bilgi Üretimi ve Paylaşımı
 • Veri- enformasyon-bilgi Süreci
 • Entelektüel Sermayenin Anlamı ve Ölçümlenmesi
 • İnsan Sermayesi, Örgüt Sermayesi
 • İlişki Sermayesi ve Yönetimi
Stratejik BT Yönetimi ve İş Zekası – 3 saat – Tekin Gülşen – Kordsa Global (CIO)
 • İş değeri yaratmak için BT strateji planlaması
 • Bilgi sistemlerinin iş birimleri ve operasyonel teknolojilerle bütünleşmesi
 • Program portföy yönetimi
 • Bütçe, satın alma ve kontrat yönetimi
 • Proje yönetim prensipleri ve kritik başarı faktörleri
 • Organizasyonel liderlik
 • BT ortak hizmetler yönetimi
 • İş zekası yol haritası
Veriye Dayalı İnovasyon ve Dijital Bankacılık – 3 saat – Hakan ARAN – İş Bankası (Genel Md. Yrd.)
 • Veriye Dayalı İnovasyon ve Büyük Veri kavramları
 • Büyük Veriyi işleme ve gerçek zamanlı değerlendirmede teknoloji kullanımı
 • Bilişsel Sistemler ve Yapay Zeka
 • Bilişim Sistemlerinden Bilişsel Sistemlere Yolculuk: Dijital Dönüşüm
 • Dijital Dönüşümün Dört Boyutu: Önyüz, Kurumsal Süreçler, Veri Yönetimi ve Eko Sistemler
 • Bankacılıkta Dijital Dönüşüm: Dijital Bankacılık
 • Örnek olay özelinde bir sınıf çalışması
e-Ticaret ve çoklu kanal yönetimi – 3 saat – Önder Kaplancık Carrefoursa (CIO)
 • Web sitesinin donanım ve yazılım altyapısı
 • Servisler (Arama motoru, tavsiye, pazarlama)
 • Trafik kaynakları
 • Dijital pazarlama ve sosyal medya
 • Mobil dünya
 • Analitik ve raporlama
 • Çoklu kanalın süreçleri

Kimler Katılabilir

En az üniversite mezunu ve BS alanında deneyimli orta düzey yöneticiler ve/veya BS alanındaki üst düzey yönetici pozisyonlarına aday olan profesyonellere azami fayda sağlayacaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Sertifika Programında Kazanımlar

MIS sertifika programı katılımcılarının en önemli kazanımı hem “teorik” ve hem de “pratik” mesleki bilgileri uzmanlarından birebir alabilme fırsatına sahip olmalarıdır. Programda yer olan eğitmen kadromuz alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerden ve Bilişim Sektöründe üst düzey yöneticilik yapan lider Bilişim Teknolojileri profesyonellerinden oluşmaktadır. Bu karma eğitim kadrosu; katılımcılarımızın, Bilişim Sistemleri alanında gelişimine, bilgi ve becerilerini artırmasına olanak sağlayacaktır.


Ders Saat Eğitmen Kurum
Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş 3 Prof.Dr.Temel ÖNCAN Galatasaray Üniversitesi
Teknoloji Yönetimi ve AR-GE 3 Doç. Dr. Çağrı TOLGA Galatasaray Üniversitesi
Kurumsal Raporlama 6 Prof. Dr. İdil KAYA Galatasaray Üniversitesi
Bilişim Sistemlerinde Ağlar ve Uygulamalar 6 Yrd. Doç. Dr. Atay ÖZGÖVDE Galatasaray Üniversitesi
Organizasyonu Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri 6 Doç. Dr. S. Emre ALPTEKİN Galatasaray Üniversitesi
Bilişim Sistemlerinde Kalite, Yazılım Kalitesi 6 Yrd. Doç. Dr. Zeynep ŞENER Galatasaray Üniversitesi
Karar Analizi ve Uygulamaları 6 Yrd. Doç. Dr. Tuncay GÜRBÜZ Galatasaray Üniversitesi
Yazılım Mühendisliği ve İşletmelerde Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 6 Yrd. Doç. Dr. Gülfem Işıklar ALPTEKİN Galatasaray Üniversitesi
CRM ve Uygulama Projeleri 3 Yusuf Tokmakcı Siemens A.Ş. (IT Director)
İnsan Kaynakları Yönetimi 3 Ela Kulunyar Doğuş Otomotiv (HR Director)
ICT ve Satış 3 Ali Şir OLGAÇ Orange (Gn. Md. Yrd.)
Bilgi Teknolojileri Yönetişimi 3 Dr. Şahin Akkargan Novabold (Genel Md.)
Örgütlerde Bilgi Yönetimi 3 Doç. Dr. Tunç Bozbura Bahçeşehir Üniversitesi
Stratejik BT Yönetimi ve İş Zekası 3 Tekin Gülşen Kordsa Global (CIO)
Veriye Dayalı İnovasyon ve Dijital Bankacılık 3 Hakan Aran İş Bankası (Genel Md. Yrd.)
e-Ticaret ve Çoklu Kanal Yönetimi 3 Önder Kaplancık Carrefoursa (CIO)
SINAV 1 30 Soru (test)

EĞİTİM SÜRESİ: 66 saat - 6 hafta (Cumartesi-Pazar günleri 9:30-16:30 saatleri arası)

EĞİTİM YERİ: Galatasaray Üniversitesi Ortaköy yerleşkesi

EĞİTİM KONTENJANI: 25 kişi
Bilgi veya Başvuru Talep Formu

Merhaba değerli ziyaretçimiz, Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI için dolduracağınız form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içerisinde cevaplamış olmayı planlıyoruz.