+90 212 227 4480

Eğitim Programları

TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ VE GÜNCEL SORUNLARI
Programın Amacı
Siyasal katılım, resmi ideoloji, kimlikler, küreselleşme, ulus- devlet, gençlik ve kadın sorunları gibi konuları, II. Dünya savaşı sonrasından bugüne uzanan süreçte, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yapısındaki dönüşümü ve küreselleşme sürecinin etkisi bağlamında tartışmaktır. Böylece programa katılanlara günümüzde yaşadığımız toplumsal ve siyasal sorunları tarihsel bağlamları içinde değerlendirebilmeleri için gerekli akademik donanımın kazandırılması hedeflenmektedir.

İçeriği

 • Türkiye’nin Tarihine Kavramlarla Bakmak (Siyaset, Devlet, Ulus, Devrim, Merkez, Çevre)
 • Türkiye’de Feminist Düşünce ve Hareket
 • Yurttaşlık Tartışmaları (Kürt Sorunu, Lozan Azınlıkları ve Devlet, Milli Kimlik ve Yurttaşlık)
 • Muhafazakâr Düşünce ve Türkiye’de Muhafazakârlık
 • Milli Görüşten AKP’ye… Türkiye’de Muhafazakârlık ve Siyaset
 • Askeri Vesayetten Sivil Vesayete…1960’dan Günümüze Ordu ve Siyaset İlişkileri
 • Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Devletin Dönüşümü
 • Cumhuriyete Bugünden Bakmak: Kemalizm, Neokemalizm Tartışmaları
 • Yerinden Yönetim Tartışmaları
 • Siyasi Partilerde Katılım ve Çoğulculuk: Parti Gençlik Kolları
 • Türk Sağının Milliyetçi Hali: MHP
 • Türkiye’de Gençlik Mitleri: Cumhuriyet Dönemi Gençlik Politikaları, Gençlik Hareketleri ve Gençlik Halleri

Hedef Kitlesi
Profesyonel anlamda siyaset yapanlar ve güncel siyasal sorunları tartışma konusunda akademik donanıma ihtiyaç duyan, kendisini siyaset bilimi ve diğer sosyal bilimler alanında geliştirmek isteyen kişiler.

Süresi
36 Saat
Bilgi veya Başvuru Talep Formu

Merhaba değerli ziyaretçimiz, Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ VE GÜNCEL SORUNLARI için dolduracağınız form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içerisinde cevaplamış olmayı planlıyoruz.