+90 212 227 4480

Eğitim Programları

TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK: KÜLTÜR, TOPLUM VE SİYASET EĞİTİM PROGRAMI
Programın Amacı
Hızlı dönüşüm halinde olan Türkiye toplumunu anlamak için toplumbilimlerinin bize sağladığı düşünsel donanıma ihtiyaç vardır. Program, günümüz Türkiye’sinin sorunlarına yüzeysel kanaatlerle yaklaşmak yerine daha analitik ve çok boyutlu bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İçeriği
  • Gündelik Yaşam ve Kültürel Yaklaşımlar
  • Doğu Batı Ekseninde Türkiye
  • Modern Dünyada İnanç ve Yeni Dinsellikler
  • Toplumsal İlişkiler ve Benlik
  • Özel Hayat ve Aşkın Toplumsal Dönüşümü
  • Popüler Kültür Tartışmaları
  • Kentleşme ve Değişen Hayat Tarzları
  • Değerlendirme

Hedef Kitlesi
Reklâm, Halkla İlişkiler, Medya, Sivil Toplum Kuruluşları ve çeşitli siyasi oluşumlarda çalışanlar

Süresi
35 Saat
Bilgi veya Başvuru Talep Formu

Merhaba değerli ziyaretçimiz, Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK: KÜLTÜR, TOPLUM VE SİYASET EĞİTİM PROGRAMI için dolduracağınız form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içerisinde cevaplamış olmayı planlıyoruz.