+90 212 227 4480

Eğitim Programları

ENERJİ HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI
Programın Amacı
Hızla büyüyen ve önemi artan enerji sektöründeki hukuki bilgi eksikliğinin giderilmesi, ortaya çıkan sorunların çözüm yollarının araştırılması.

İçeriği
 • Enerji Kavramı ve Güncel Gelişmeler
 • Enerji Finansmanı Sözleşmeleri
 • Elektrik Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler
 • Enerjinin Vergilendirilmesi Yöntemleri
 • Uluslararası Hukuktan Kaynaklanan Problemler
 • Enerji Şirketlerinin Karşılaştıkları Sorunlar
 • ICSID Çözümü
 • Yatırımlar
 • Sözleşmelerden Kaynaklanan Uluslararası Hukuk Problemleri
 • Enerji Üretimi ve Çevre Hukuku
 • Çevre Hukuku İlkelerinin Enerji Hukukuna Uygulanması

Hedef Kitlesi
Hukuk fakültesi öğrencisi ya da mezunu ve/veya enerji sektöründe üst yönetici olanlar.

Süresi
30 Saat
Bilgi veya Başvuru Talep Formu

Merhaba değerli ziyaretçimiz, Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - ENERJİ HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI için dolduracağınız form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içerisinde cevaplamış olmayı planlıyoruz.