+90 212 227 4480

Eğitim Programları

İŞ HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI
Programın Amacı
 • İş dünyasının en önemli konularından biri olan iş ve sosyal güvenlik hukuku konusunda uzman kişiler yetiştirmek, bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek.
Programın İçeriği
 • İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatına toplu bakış, 4857 sayılı İş Kanununun dayandığı temel ilkeler
 • Üçlü İş İlişkileri
 • İş sözleşmesi türleri, iç yönetmelik ve işyeri uygulamasının hukuki niteliği, esnek çalışma ilişkileri
 • Ücret ve ücrete ilişkin yeni yasal düzenlemeler
 • Çalışma ve dinlenme sürelerinin düzenlenmesi, yasa hükümleri ve yönetmelikler, uygulama sorunları
 • Ücretli tatiller ve uygulama sorunları
 • Çalışma Koşullarında esaslı Değişiklik ve İş Kanunu m. 22 uygulaması
 • İş Sözleşmesinin Feshi
 • İşletme Gerekleri Nedeniyle Fesih
 • İşçinin yeterliliği(yetersizliği) ve davranışları nedeniyle fesih
 • Geçerli nedenle fesih ve haklı nedenle feshe ilişkin Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi, somut olaylar üzerinden uygulama sorunlarının tartışılması
Programın Hedef Kitlesi
 • Avukatlar
Programın Süresi
 • 30 Saat
Bilgi veya Başvuru Talep Formu