+90 212 227 4480

Eğitim Programları

KONTRAT YÖNETİMİ
Programın Amacı
Belirli bir işi yapmak veya yapmamak üzere iki veya daha fazla kuruluş arasında varılan bağlayıcı uzlaşma olarak tanımlanan kontratlar, tedarik zinciri yapılarının etkin yönetimi için önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kontratlar alıcı ve satıcılar (müşteri ve tedarikçiler) arasında ilişkilerin yapılandırılmasına yardımcı olurlar. Kontratlar bir tür risk yönetimi araçlarıdır. İyi hazırlanmış kontratlar, yasal zorunlulukların yerine getirilmesi , müşteri- tedarikçi sorumluluklarının ve haklarının tanımlanması ile iş risklerinin dağıtımı ve kontrolünü sağlar. Dolayısıyla tedarik zinciri yapılarının etkin yönetiminde iyi bir kontrat yönetimi şirketlerin en önemli rekabet silahı sayılmaktadır. Bu doğrultuda bu eğitimin amacı kontrat yönetimi ile ilgili temel konuları tanıtmak ve şirketlerin daha başarılı kontratlar yapabilmesi için tüm gerekleri detayları ile incelemektir.
Programın İçeriği
 • Kontrat yönetimi temelleri ve başlıca özellikleri
 • Bir kontratın hazırlanma aşamaları
 • Kontrat maddelerinin yorumları
 • Satın alma, satış ve dış kaynak kontratları
 • Kontratlarda kritik maddeler
 • Başarılı kontrat yönetim araçları
 • Kontrat değerlendirme modelleri
 • Kontrat yönetimi olgunluk modeli
 • Kontratlarda risk yönetimi
 • Kontrat performans yönetimi
 • Kontratların şirket içinde etkin yönetilmesi
 • Elektronik (e)kontrat yönetimi
 • Satın alma ve satış kontratlarında anlaşmazlık çözümleri – Müzakere yönetimi
 • Eğitim boyunca yapılacak kontrat hazırlama ve yorumlama uygulamaları, örnek vakalar
Programın Hedef Kitlesi
 • Kontrat yönetimi ile ilgili iş pozisyonunda çalışanlar
 • İşletmelerde satın alma, satış ve kontrat hazırlama – yönetme ile ilgili iş pozisyonunda çalışanlar
 • Kontrat yönetimi konusunda kariyerini geliştirmek isteyenler

Programın Süresi
 • 12 Saat
Bilgi veya Başvuru Talep Formu