AÇIK EĞİTİMLER

Açık Eğitimler Kurumsal Eğitimler
DİĞER SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ
İŞ HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI
30 SAAT
Programın Amacı
 • İş dünyasının en önemli konularından biri olan iş ve sosyal güvenlik hukuku konusunda uzman kişiler yetiştirmek, bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek.

Programın İçeriği
 • İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatına toplu bakış, 4857 sayılı İş Kanununun dayandığı temel ilkeler
 • Üçlü İş İlişkileri
 • İş sözleşmesi türleri, iç yönetmelik ve işyeri uygulamasının hukuki niteliği, esnek çalışma ilişkileri
 • Ücret ve ücrete ilişkin yeni yasal düzenlemeler
 • Çalışma ve dinlenme  sürelerinin düzenlenmesi, yasa hükümleri ve yönetmelikler, uygulama sorunları
 • Ücretli tatiller ve uygulama sorunları
 • Çalışma Koşullarında esaslı Değişiklik ve İş Kanunu m. 22 uygulaması
 • İş Sözleşmesinin Feshi
 • İşletme Gerekleri Nedeniyle Fesih
 • İşçinin yeterliliği(yetersizliği) ve davranışları nedeniyle fesih
 • Geçerli nedenle fesih ve haklı nedenle feshe ilişkin Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi, somut olaylar üzerinden uygulama sorunlarının tartışılması

Programın Hedef Kitlesi
 • Avukatlar

Programın Süresi
 • 30 Saat
 

 
Merhaba değerli ziyaretçimiz,
Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - İŞ HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI için dolduracağınız form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içerisinde cevaplamış olmayı planlıyoruz.
BİLGİ VEYA BAŞVURU TALEP FORMU
Ad Soyad :  

Telefon

:  Örnek : 02122593416

E-Posta

:  Geçerli bir e-posta adresi belirtiniz.

Mesajınız

: