AÇIK EĞİTİMLER

Açık Eğitimler Kurumsal Eğitimler
DİĞER SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ
TÜRKİYE’ DE DEĞİŞİMİN EKONOMİ POLİTİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
30 SAAT
Programın Amacı
Katılımcılarına bir yandan yaşanmakta olan değişimin dinamiklerini anlamayı vaat ederken diğer yandan da sürecin değişmeyen unsurlarını kavramaya olanak sağlayacak bir kavrayışı kazandırmayı hedeflemektedir. Bunun için Türkiye’de 1990 sonrası dönemde yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal dönüşümü farklı perspektiften inceleyerek değişimin dinamiklerini anlamaya dönük bütüncül bir çerçeve sunmayı öngören program, katılımcılara disiplinler arası kavramsal ve analitik bakış açısını geliştirme ve güncel akademik tartışmaları değerlendiren bir içerik sunmayı hedefliyor.
 
İçeriği
  • Demokratikleşmede Değişen ve Değişmeyenler: Tarihi Bir Bakış
  • Değişin Hak ve Özgürlükler
  • Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değişenler, Değişmeyenler.
  • Nüfus ve Toplum
  • Kamu Yönetiminde Değişenler, Değişmeyenler.
  • Kimlik, Gençlik ve Şehir
  • Küreselleşme sürecinde Türkiye ve Uluslararası Entegrasyon
  • İş dünyasında yeni aktörler, farklı ahlaklar
  • Büyüme, verimlilik ve eğitim
  • Gelir dağılımı, işgücü ve eşitlik
 
Hedef Kitlesi

Profesyonel anlamda siyaset yapanlar ve güncel siyasal sorunları tartışma konusunda akademik donanıma ihtiyaç duyan, kendisini siyaset bilimi ve diğer sosyal bilimler alanında geliştirmek isteyen kişiler.
 
Süresi
30 Saat
 
 
Merhaba değerli ziyaretçimiz,
Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - TÜRKİYE’ DE DEĞİŞİMİN EKONOMİ POLİTİĞİ EĞİTİM PROGRAMI için dolduracağınız form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içerisinde cevaplamış olmayı planlıyoruz.
BİLGİ VEYA BAŞVURU TALEP FORMU
Ad Soyad :  

Telefon

:  Örnek : 02122593416

E-Posta

:  Geçerli bir e-posta adresi belirtiniz.

Mesajınız

: