AÇIK EĞİTİMLER

Açık Eğitimler Kurumsal Eğitimler
DİĞER SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ SERTİFİKA PROGRAMI
60 SAAT
Programın Amacı
Günümüz toplumlarında tüketim günlük yaşantının her alanını kuşatmaktadır. Tüketiciyi daha iyi kavrama üretimi ve pazarlamayı gerçekleştiren işletmeler için bir zorunluluk halini almaktadır.  Program tüketim toplumu üzerine düşündükten sonra giderek çeşitlenen, değişen tüketici profilleri üzerinde duracaktır. Yeni kentlilerin, kadınların, dindarların, teknoloji kullanıcılarının, gençlerin tüketim kültürleri incelenecektir.
 
İçeriği
  • Tüketim Toplumu ve Birey
  • Tüketim Psikolojisi
  • Piyasa, Tüketim ve Alternatif Ekonomi
  • Küreselleşme, Teknoloji, Tüketim
  • Cinsiyet, Statü ve Tüketim
  • Muhafazakârlık ve Tüketim Kültürü
  • Küreselleşen Kentte Tüketim Mekânları
  • Gençlik ve Tüketim Kültürü
  • Digital Medyada Tüketici Deneyimi
  • Tüketici Hakları
 
Hedef Kitlesi
Reklâm, Medya, Halkla İlişkiler kuruluşları ve çeşitli işletmelerin pazarlama bölümü çalışanları
 
Süresi
60 Saat
 
Merhaba değerli ziyaretçimiz,
Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ SERTİFİKA PROGRAMI için dolduracağınız form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içerisinde cevaplamış olmayı planlıyoruz.
BİLGİ VEYA BAŞVURU TALEP FORMU
Ad Soyad :  

Telefon

:  Örnek : 02122593416

E-Posta

:  Geçerli bir e-posta adresi belirtiniz.

Mesajınız

: