AÇIK EĞİTİMLER

Açık Eğitimler Kurumsal Eğitimler
DİĞER SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ
PERA SOHBETLERİ
18 SAAT
Galatasaray Üniversitesi, değerli portrelerin renklendirdiği Pera Sohbetleriyle sizi eşsiz bir yolculuğa davet ediyor...
 
Üzerinde yaşadığımız toprakların kültürel, tarihsel, etnik zenginliklerine dokunabilmenizi sağlayacak bu program, aklınıza ve ruhunuza hitap edecek.
 
Pera kokusuyla, tadıyla ve müziğiyle buluşalım...
 

1) Prof. Dr. İlber Ortaylı
 
Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine uzanan yolculuk...
 
 
 
2) Prof. Dr. Emre Öktem 
(GSÜ Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı)
 
Türkiye’de Gayrimüslim Azınlıklar, Tarihi ve Hukuki Boyut
 
Türkiye’nin bir kültür ve inanç mozaiği olduğu her vesileyle vurgulanır. Günümüzde Türkiye’deki gayrimüslim azınlıkların arz ettiği manzaraya bakıldığında, bu mozaikten geriye neler kaldığı ve varlığını daha ne kadar sürdürebileceği noktasında endişeler uyanmaktadır. Meselenin farklı cephelerini kavramak için tarihine eğilmek ve geçmişten bugüne intikal eden problemlerdeki süreklilikleri tespit etmek gerekmektedir.
Seminerde, Osmanlı döneminden itibaren gayrimüslim cemaatlerin inanç sistemleri, kurumları, kültürleri, sosyal yaşantıları ve hukuki statüleri üzerinde durulacaktır.  Gayrimüslim cemaatler meselesine her zaman damgasını vurmuş olan uluslararası nitelik ve boyut, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım girişimleri ile beraber daha bariz bir biçimde öne çıkmıştır. Meseleyi etkileyen iç dinamikler bakımından ise ilk göze çarpan husus, gayrimüslim cemaatler hakkındaki yaygın bilgi eksikliğidir. Bu eksikliğin doğurduğu önyargılar, şehir efsaneleri ve düşmanca duygular karşısında, acil ve samimi bir diyalog ihtiyacı kendini hissettirmektedir.
 
 
3) Doç. Dr. Ali Faik Demir
 
Türklerin günlük hayatında geçmiş, şamanizm geleneği ve yansımaları
 
“Türk”-“Türklük”-“Türkiyelilik” kavramları gittikçe sık kullanılmakta ve tartışılmaktadır. Tarih, din ve kültür bağlamında da bu konu hepimizin daha çok ilgisini çekmektedir. Pekiyi bizim yüzyıllar önce Orta Asya’dan gelen Türkler ve Türklük ile ne alakamız vardır? Bir devamlılık söz konusu mudur? Kültürel çerçevede Türk olmak bizim bugün ki yaşantımızda nasıl etki göstermektedir?
Günümüz yaşamında birçok yaptığımız alışkanlığın neye dayandığını bilmeyiz. Hatta bunları sorgulamayız bile. Türk olmanın ya da geçmişinin bunlarda payı nedir?
            Türkler şaman inancından mı gelmektedir? Şamanlık bir din midir? Şaman bir din adamı mıdır? Şaman geleneğinin bugüne yansımaları nasıl ve ne şekilde sürmektedir? Nevruz, Hıdırellez, çaput bağlama, adak yapma, kurşun dökme, nazar ve daha niceleri.
            Pera sohbetleri çerçevesinde birlikte düşüneceğimiz, paylaşacağımız, öğreneceğimiz ve keyif alacağımız bir konu…


4) Doç.Dr. İpek Merçil
 
Çağdaş Türkiye’de Din ve İnanç
 
Son yıllarda Türkiye’de bir yandan İslami hareketin dönüşümü, diğer yandan İslam dininin çatısı altında aradıkları anlamı bulamayan bireylerin yeni kutsallıklara, yeni inançlara yönelişleri gündeme gelmektedir. Bireyler, kendi anlam dünyalarını oluştururken, hayatla, ‘ölümden sonraki hayat’la karşılaştıkları sorunlar ile ilgili yanıtları çoğu kez farklı inanç sistemleri içinde aramaktadırlar. Seminer, katılımcıların Türkiye’de din ve inanç olgularını sosyolojik olarak anlayabilecekleri araçları sunarken, aynı zamanda inancın bireyselleşmesi, farklılaşması üzerinde de duracak ve çoğu kez Hint ve Uzak Doğu dinlerinin etkisi altında gelişen veya klasik dinlerin farklı yorumları şeklinde ortaya çıkan yeni inanç biçimlerini irdeleyecektir.
 
 
5) Özcan Yüksek /www.ozcanyuksek.com
(Gezgin, yazar, ATLAS Dergisi eski yayın yönetmeni)
 
Dünya’yı masallar kurtaracak
 
Anadolu ve Dünya masalları, Binbirgece masalları ve diğer değeri gün geçtikçe unutulan ama önemleri artan masallar acaba gerçek mi?
 
Düşlerimde devlerle cücelerle, elimde demir asa, ayaklarımda demir çarık yola çıktım. Şunu öğrendim ki, her ayrılık bir kavuşmadır. Bu hakikati, limandan ayrılmaya hazırlanan Sinbad adlı gemide, onun küpeştesinin üzerinde, gözlerim, olan biten her şeye tanıklık ederken anladım.” -Kayıp Deniz Kitabı
 
 
 
6) Yrd. Doç. Dr. Atilla Demircioğlu
 
Fransız “Chanson” (Şanson) Müziği
 
 
Avrupa ve dünya müzik tarihinde üstün bir yeri bulunan Fransız Chanson (şanson) müziğinin, ortaya çıktığı Ortaçağdan günümüze dek geçirdiği evreleri elden geldiğince örneklendirerek tanıtmak, dünya müziğindeki önemini ve kültür tarihindeki yerini vurgulamakla birlikte, dünyada ve özellikle Avrupa siyaset ve toplum tarihinde daha çok söze, şiire dayalı, edebiyat kökenli bu müziğin üstlendiği işlevi, etkileri ve etkilenişlerini artsüremli bir bakış açısıyla olduğu kadar, eşsüremli bir boyutta irdelemek ve betimlemeye çalışmak.
Bunu yaparken de, gerek ulaşılabilen CD’lerden gerekse canlı çalıp söyleyerek örnekler verilecektir.


Süresi : 18 Saat
 
Merhaba değerli ziyaretçimiz,
Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - PERA SOHBETLERİ için dolduracağınız form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içerisinde cevaplamış olmayı planlıyoruz.
BİLGİ VEYA BAŞVURU TALEP FORMU
Ad Soyad :  

Telefon

:  Örnek : 02122593416

E-Posta

:  Geçerli bir e-posta adresi belirtiniz.

Mesajınız

: