AÇIK EĞİTİMLER

Açık Eğitimler Kurumsal Eğitimler
DİĞER SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ
UYGULAMALI PAZARLAMA ARAŞTIRMASI SERTİFİKA PROGRAMI
68 SAAT
Programın Amacı
Uygulamalı pazarlama araştırması sertifika programı; türkiye araştırmacılar derneği ve galatasaray üniversitesi’nin ortak girişimi olarak hayata geçirilmiştir. Proje sektör-üniversite işbirliği açısından örnek bir model olarak tanımlanabilir. Programın amacı, araştırma sektörün insan kaynakları açısından ihtiyaç duyduğu başlangıç seviyesindeki işgücü için kaynak sağlamak, sektöre adım atacak adayların temel kavramları ve iş süreçlerini bilerek işe alınabilmesi imkânını oluşturmaktır.
 
Ayrıca üniversite – iş dünyası işbirliği açısından pazar araştırması sektörü adına önemli bir adımın atılmış olması sektörün ihtiyaç duyduğu dönemsel stajyer konumundaki öğrencilerin temel kavramları ve iş süreçlerini bilerek şirketlere alınmasını ve adayların standart sürelerin dışında daha uzun süreli istihdam edilebilmelerinin sağlayacaktır.

İçeriği
  • Giriş - Sektöre / Araştırmaya Genel Bakış 
  • Genel Çerçevesi ile Araştırma Türleri / Modeli Belirlemede Genel Kriterler
        Tüm Ayrımlar Bazında Araştırma Türleri
        Kantitatif Araştırmaya Giriş
        Kalitatif Araştırmaya Giriş / Görüşme Rehberi
        Kalitatif Araştırma Uygulamaları (Bü Kalitatif Stüdyo)
        Paneller
  • Amaçlarına  / Konularına Göre Araştırma Türleri
Pazarı Anlamaya Yönelik Araştırmalar  
        Marka Araştırmaları 
        Ürün Araştırmaları   
        İletişim Araştırmaları
        Kurumsal İtibar Araştırmaları
        Alışveriş Araştırmaları
        Memnuniyet Araştırmaları (Müşteri , Çalışan, Bayii vb)
  • Genel Çerçevesi ile Araştırma Süreçleri
       Tam Sayım Örnekleme Teorisi / Örneklem Seçimi ve Uygulamalar
       Brief Alma Çözümleme 
       Modelleme ve Teklif Hazırlama   
       Brief ve Teklif Uygulaması
       Soru Formu Hazırlama
       Soru Formu Oluşturma Uygulamaları
       Saha Çalışmaları ve Saha Uygulamaları
  • Veri İşleme  /Analiz ve Raporlama Süreçleri
       Saha Çalışmaları Sonrası veri İşleme Süreçleri
       Tablo Okuma ve Yorumlama
       İstatistik Testler ve Temel İstatistiki Analizler
       İleri istatistik Analizler
       Raporlama ve Sunum Uygulamaları
  • Katma Değeri Yüksek Bilgi Üretme  
       Rakalardan veriye / Bilgiye Dönüşüm
       Bilginin Aksiyona Dönüştürülmesi
 
Hedef Kitlesi
Program Galatasaray Üniversitesi son sınıf öğrencilerine , araştırma şirketi çalışanlarına ve en az  üniversite mezunu olan tüm katılımcılara açıktır.
 
 
Süresi
68 Saat
 
 
Merhaba değerli ziyaretçimiz,
Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - UYGULAMALI PAZARLAMA ARAŞTIRMASI SERTİFİKA PROGRAMI için dolduracağınız form bize ulaştıktan sonra en kısa süre içerisinde cevaplamış olmayı planlıyoruz.
BİLGİ VEYA BAŞVURU TALEP FORMU
Ad Soyad :  

Telefon

:  Örnek : 02122593416

E-Posta

:  Geçerli bir e-posta adresi belirtiniz.

Mesajınız

: